Πρόγραμμα Χορού

Το τμήμα χορού λειτουργεί υπό την ευθύνη της κ. Χλόης Μενοίκου Σταύρου από το 1994. Έκτοτε η σχολή μέσω της συνεργασίας των τμημάτων Μπαλέτου, Μοντέρνου και Σύγχρονου χορού, έχει επιδείξει πολλές παραστάσεις με συμμετοχή όλων των μαθητών της.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το νέο πρόγραμμα των μαθημάτων του τμήματος Χορού της Σχολής Future Dance Centre για το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020.

Παρακαλώ πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να ανοίξετε το πρόγραμμα:

Πρόγραμμα Future Dance Centre 2019-2020

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 22-383626. 

Close Menu