Περιγραφή Χορού

Το τμήμα χορού λειτουργεί υπό την ευθύνη της κ. Χλόης Μενοίκου Σταύρου από το 1994. Έκτοτε η σχολή μέσω της συνεργασίας των τμημάτων Μπαλέτου, Μοντέρνου και Σύγχρονου χορού, έχει επιδείξει πολλές παραστάσεις με συμμετοχή όλων των μαθητών της.

Hellenic Conservatory of Archangelos

Close Menu